Yonetici Resim

Halil Ayat

Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vek.