A PHP Error was encountered Severity: NoticeMessage: Only variable references should be returned by referenceFilename: core/Common.phpLine Number: 257<
Meclis Kararları | Seydikemer Belediyesi
SIRA
NO
Karar
NO
KARARIN KONUSU
1 82 Yazı işleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği İmar Komisyonuna bir adet üye seçilmesi ile ilgili 01.07.2015 tarihli ve 4960 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.
2 83 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.maddesinin e bendine göre İlçemiz Karaköy mahallesi Eskiköy mevkii 1 pafta 596 parselde kayıtlı bulunan mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın mevcut kiracısı olan Salih VİRAN adlı şahsa 10 yıllığına kiraya verilip verilmeyeceği ile ilgili 01.07.2015 tarihli ve 4958 sayılı müzekkerinin görüşülmesi.
3 84 Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan Araştırmacı Yazar Adem GÜNGÖR ve Araştırmacı Yazar İlhan KURT’a ait Seydikemer ilçe merkezinde bulunan Eşen Çayı üzerindeki tarihi Seydikemer köprüsüne, 1715 tarihinde ilçemiz Yaka mahallesinde doğan ve 1780 yılında Cezayirde vefat eden Cezayirli Kel Hasan Paşanın isminin verilmesi ve Köprü ayağının olduğu kısımda bulunan yazıtın bilirkişiler tarafından çıkartılarak korumaya alınmasına dair meclise havaleli raporun görüşülmesi.
4 85 İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer ilçe sınırları içerisindeki esnaflarımızın işyerlerinin önlerine yapacakları Pergole, Sundurma,tente ve işyerleri önlerine astıkları reklam tabelalarının belli standartta olması ve görüntü kirliliğine neden olmaması için gerekli çalışmaların yapılmasına dair meclise havaleli raporun görüşülmesi.
5 86 İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Merkez Mahallesinde, tapuda 022C-13A-1B pafta, 845 parselde kayıtlı toplam 198,97 m²’lik arsanın Belediyemize ait olan 11503/19897’lik (115,03 m²’lik) belediye hissesinin Durmuş KANBER tarafından satın alma talebine ilişkin meclise havaleli raporun görüşülmesi.
6 87 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün dolu kadro değişikliğine ilişkin 23.06.2015 tarih ve 4593 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.
7 88 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kadro değişikliğine ilişkin 23.06.2015 tarih ve 4594 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi
8 89 Fen işleri Müdürlüğünün ekonomik ömrünü tamamlayan ve faal durumda bulunmayan 2 adet iş makinesi ve 17 adet aracın satılması veya hurdaya ayrılması ile ilgili 02.07.2015 tarihli ve 4994 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.
9 90 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının korunması hakkındaki kanun’un 4.maddesi gereği Murakabe heyeti oluşturulmasının ve 5 asil 5 yedek üye seçiminin yapılmasının görüşülmesi.
10 91 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18.maddesinin e bendine göre İlçemiz Alaçat mahallesi 1380-1381-1382-1384 ve 1385 nolu parsellerde kayıtlı bulunan mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların 10 yıllığına kiraya verilip verilmeyeceği ile ilgili 07.07.2015 tarihli ve 5144 sayılı müzekkerinin görüşülmesi.
11 92 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği Eylül ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi.
SIRA
NO
Karar
NO
KARARIN KONUSU
1 75 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Seydikemer İlçesi Merkez Mahallesinde, tapuda 022C-13A-1B pafta, 845 parselde kayıtlı toplam 198,97 m²’lik arsanın Belediyemize ait olan 11503/19897’lik (115,03 m²’lik) belediye hissesinin Durmuş KANBER tarafından satın alma talebine ilişkin 25.05.2015 tarih ve 3742 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.
2 76 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Seydikemer ilçe sınırları içerisindeki resmi kurumların foseptiklerinin Belediyemize ait Vidanjör aracı ile ücretsiz olarak çekilmesine dair 29.05.2015 tarih ve 3871 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.
3 77 Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.05.2015 tarih ve 3877 sayılı Belediyemiz Taşınmaz Mal Taksimi ile ilgili müzekkeresinin görüşülmesi.
4 78 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22.05.2015 tarih ve 3708 sayılı Belediyemiz Norm kadrosundaki dolu kadro değişikliğinin görüşülmesine dair müzekkeresinin görüşülmesi.
5 79 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 6360 Sayılı Kanun ile köylerden mahalleye dönüşen ilçemiz sınırları içerisindeki bazı mahallelere, uygun görülen yayla konumundaki bazı yerleşim yerlerinin bağlanmasına dair 29.05.2015 tarih ve 3879 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.
6 80 Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından Seydikemer İlçe merkezinde Cuma günü kurulan haftalık semt pazarının başka bir güne alınmasına dair hazırlanan raporu içeren 29.05.2015 tarih ve 3872 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi.
7 81 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği gelecek ay meclis toplantı gününün belirlenmesinin görüşülmesi.
SIRA
NO
Karar
NO
KARARIN KONUSU
1 66 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/64 maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2014 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabının görüşülmesi.
2 67 Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan Araştırmacı Yazar Adem GÜNGÖR ve Araştırmacı Yazar İlhan KURT’a ait Seydikemer ilçe merkezinde bulunan Eşen Çayı üzerindeki tarihi Seydikemer köprüsüne, 1715 tarihinde ilçemiz Yaka mahallesinde doğan ve 1780 yılında Cezayirde vefat eden Cezayirli Kel Hasan Paşanın isminin verilmesi ve Köprü ayağının olduğu kısımda bulunan yazıtın bilirkişiler tarafından çıkartılarak korumaya alınmasına dair meclise havaleli raporun görüşülmesi.
3 68 İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer ilçe sınırları içerisindeki esnaflarımızın işyerlerinin önlerine yapacakları Pergole, Sundurma,tente ve işyerleri önlerine astıkları reklam tabelalarının belli standartta olması ve görüntü kirliliğine neden olmaması için gerekli çalışmaların yapılmasına dair meclise havaleli raporun görüşülmesi.
4 69 5393 Sayılı Belediye Yasasının m fıkrasına göre Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanan Seydikemer Belediyesi İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine ilişkin meclise havaleli İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
5 70 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin n fıkrası gereği; Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ ve Özgecan ASLAN isimlerinin ilçemiz sınırlarında bulunan sokaklardan birine verilmesine dair meclise havaleli raporun görüşülmesi.
6 71 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Kadıköy Mahallesi, tapunun 022C-23B-4A pafta, 202 ada, 3 parselde kayıtlı 286,85 m²lik arsadaki 5798/28685’lik (57,98 m²lik) belediye hissesinin Kadir DEMİRCİ tarafından satın alma talebine ilişkin meclise havaleli raporun görüşülmesi.
7 72 Hukuk ve Tarife Komisyonuna ait Tır ve aksamının kira ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili meclise havaleli raporun görüşülmesi.
8 73 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi ile 68. maddesinin (e) bendi gereği Belediyemize araç ve İş Makinası alımında(4 Adet Nakliye Kamyonu,1 adet Greyder,1 adet Silindir,1 adet 4x4 Kazıyıcı ve Yükleyici) kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den kredi alınmasının görüşülmesi.
9 74 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği gelecek ay meclis toplantı gününün belirlenmesinin görüşülmesi
SIRA
NO
Karar
NO
KARARIN KONUSU
1 40 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin n fıkrası gereği; Şehit Savcı Mehmet Selim KİRAZ ve Özgecan ASLAN isimlerinin ilçemiz sınırlarında bulunan sokaklardan birine verilmesinin görüşülmesi.
2 41 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesi gereği 1 yıllığına 2 adet encümen üyesi belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.04.2015 tarih ve 2437 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi.
3 42 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi uyarınca İhtisas Komisyonlarının ve üye sayılarının tespit edilmesi ve tespit edilen İhtisas Komisyonlarının üye seçimlerinin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.04.2015 tarih ve 2441 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi.
4 43 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği İmar Komisyonu üyelikleri seçiminin yapılması.
5 44 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri seçiminin yapılması.
6 45 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.04.2015 tarih ve 2425 sayılı Üniversite Alanı Plan Yapımına ilişkin meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi.
7 46 Seydikemer İlçesi Seydiler Mahallesi Karatoplar Mevkii 116 ada 23 parselde 19.776,00 m² ve 24 parseldeki 15.554,00 m², cinsi tarla olan belediyemize ait taşınmazların 10 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonuna ait 09.03.2015 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.
8 47 Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesinde, tapunun 022C-13B-1D pafta, 469 ada 6 parselde kayıtlı 594,97 m²lik arsadaki 229/595 (228,99m²) belediye hissesinin Mustafa GÖKÇÖL tarafından satın alma talebine ilişkin İmar Komisyonuna ait 30.03.2015 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.
9 48 Muğla İl Sağlık Müdürlüğünden ihtiyaç fazlası 1 adet Ambulans talep edilmesinin görüşülmesi.
10 49 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 12.03.2015 tarih ve 1865 sayılı Belediyemiz norm kadro cetvelinde değişiklik yapılmasına dair müzekkeresinin görüşülmesi.
11 50 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 12.03.2015 tarih ve 1866 sayılı Belediyemiz norm kadro cetvelinde değişiklik yapılmasına dair müzekkeresinin görüşülmesi.
12 51 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 12.03.2015 tarih ve 1869 sayılı Seydikemer Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmelik Taslağına ilişkin müzekkeresinin görüşülmesi.
13 52 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 02.04.2015 tarih ve 2421 sayılı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğine ilişkin meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi.
14 53 Manisa Şehzadeler Belediyesi’nin Kardeş Belediye olarak kabul edilmesi ile ilgili Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.03.2015 tarih ve 2422 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi.
15 54 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Kadıköy Mahallesi, tapunun 022C-23B-4A pafta, 202 ada, 3 parselde kayıtlı 286,85 m²lik arsadaki 5798/28685’lik (57,98 m²lik) belediye hissesinin Kadir DEMİRCİ tarafından satın alma talebine ilişkin 31.03.2015 tarih ve 2350 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi.
16 55 Zabıta Müdürlüğü’nün 03.04.2015 tarih ve 2429 sayılı İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine ilişkin meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi.
17 56 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.04.2015 tarih ve 2476 sayılı vidanjör çalıştırılması tarife değişikliği ile ilgili meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi.
18 57 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereği Denetim Komisyonun hazırladığı raporun görüşülmesi
19 58 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesi gereği 2014 yılı Yıllık Faaliyet raporunun görüşülmesi
20 59 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği gelecek ay meclis toplantı gününün belirlenmesinin görüşülmesi.
21 60 Belediye Meclis üyesi Salih GÜMÜŞ’e ait 07.04.2015 tarihli önergenin görüşülmesi
22 61 Seydikemer Kaymakamlığının 06.04.2015 tarih ve 68795570-604.01.01-553 sayılı Proje Ortaklığı hakkındaki yazısının görüşülmesi.
23 62 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği 1 Yıllığına Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelikleri seçiminin yapılması.
24 63 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği 1 yıllığına Hukuk ve Tarife Komisyonu üyelikleri seçiminin yapılması.
25 64 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği 1 Yıllığına Mahalle hizmetleri,Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelikleri seçiminin yapılması.
26 65 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereği 1 Yıllığına Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyelikleri seçiminin yapılması.
SIRA
NO
Karar
NO
KARARIN KONUSU
1 29 Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan Araştırmacı Yazar Adem GÜNGÖR ve Araştırmacı Yazar İlhan KURT’a ait Seydikemer ilçe merkezinde bulunan Eşen Çayı üzerindeki tarihi Seydikemer köprüsüne, 1715 tarihinde ilçemiz Yaka mahallesinde doğan ve 1780 yılında Cezayirde vefat eden Cezayirli Kel Hasan Paşanın isminin verilmesi ve Köprü ayağının olduğu kısımda bulunan yazıtın bilirkişiler tarafından çıkartılarak korumaya alınmasına dair 06.02.2015 tarihli meclise havaleli raporun görüşülmesi.
2 30 Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçe merkezinde Cuma günü kurulan haftalık semt pazarının Perşembe gününe alınmasına dair meclise havaleli 06.02.2015 tarihli raporun görüşülmesi.
3 31 İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer ilçe sınırları içerisindeki esnaflarımızın işyerlerinin önlerine yapmış oldukları pergolelerin ve işyerleri önlerine astıkları reklam tabelalarının belli standartta olması ve görüntü kirliliğine neden olmaması için gerekli çalışmaların yapılmasına dair 10.02.2015 tarihli meclise havaleli raporun görüşülmesi.
4 32 Seydikemer İlçesi Seydiler Mahallesi Karatoplar Mevkii 116 ada 23 parseldeki 19776 m² ve 24 parseldeki 15554 m², cinsi tarla olan belediyemize ait taşınmazı 10 yıllığına kiralamak istediğine dair Önder DEMİRCİ ve İbrahim ÇELİK adlı kişilere ait 30.01.2015 tarihli ve 201 sayılı dilekçenin görüşülmesi
5 33 Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesinde, tapunun 022C-13B-1D pafta, 469 ada 6 parselde kayıtlı 594,97 m²lik arsadaki 229/595(228,99m²) belediye hissesinin Mustafa GÖKÇÖL tarafından satın alma talebine ilişkin 18.02.2015 tarih ve 317 kayıt nolu dilekçenin görüşülmesi
6 34 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.02.2015 tarih ve 1400 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize Şartlı nakdi yardım kapsamında alınan bir adet çöp toplama aracının haczedilememesi için Kamu hizmetine tahsis edilmesi ile ilgili müzekkeresinin görüşülmesi.
7 35 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.02.2015 tarih ve 1402 sayılı 6360 sayılı kanun kapsamında tüzel kişiliği sona ererek taşınır malları belediyemize devrolan köy tüzel kişiliklerinden Kabaağaç, Ortaköy ve Doğanlar muhtarlıklarına ait olan ve belediyemize teslim edilen tabancaların Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmesine ilişkin müzekkeresinin görüşülmesi
8 36 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.02.2015 tarih ve 1421 sayılı tip projeler hakkındaki müzekkeresinin görüşülmesi.
9 37 5393 sayılı Belediye Yasasının 18.maddesinin n fıkrası gereği Fethiye T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün cadde ismi değiştirilmesi ile ilgili 26.02.2015 tarihli ve 2015/65 sayılı yazısının görüşülmesi
10 38 Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından 6360 sayılı Kanun gereği kapanan Köy ve Belde Belediyesi Tüzel Kişiliklerine ait paylaşılmayan taşınmazların ekte sunulduğu üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi tüzel kişiliği ile Seydikemer Belediyesi Tüzel Kişiliği arasında 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca ve Medeni Kanunun 698. ve 699. maddeleri gereğince paylaşılması konusunun görüşülmesi
11 39 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği Gelecek toplantının gününün belirlenmesinin görüşülmesi
SIRA
NO
Karar
NO
KARARIN KONUSU
1 21 Araştırmacı Yazar Adem Güngör ve Araştırmacı Yazar İlhan Kurt’a ait Seydikemer ilçe merkezinde bulunan Eşen Çayı üzerindeki tarihi Seydikemer köprüsüne, 1715 tarihinde ilçemiz Yaka mahallesinde doğan ve 1780 yılında Cezayirde vefat eden Cezayirli Kel Hasan Paşanın isminin verilmesi ve Köprü ayağının olduğu kısımda bulunan yazıtın bilirkişiler tarafından çıkartılarak korumaya alınması ile ilgili 08.01.2015 tarihli ve 47 sayılı meclise havaleli dilekçenin görüşülmesi.
2 22 İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Belen Mahallesi 207 Ada 1 parselde Durali TOKGÖZ adlı kişiye ait hisseli satış talebine dair meclise havaleli raporun görüşülmesi.
3 23 Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçe merkezinde Cuma günü kurulan haftalık semt Pazarının Perşembe gününe alınmasına dair meclise havaleli raporun görüşülmesi
4 24 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Hüseyin KARAÇELİK’e ait hisse satışı ile ilgili dilekçeye dair 20.01.2015 tarihli ve 385 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi.
5 25 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Işık Yapı Grup Prefabrik Nuri IŞIK’ın Belediyemizce hazırlanan Tip projelerin Prefabrik binalar içinde uygulanabilir olmasına dair dilekçesine istinaden yazılan 30.01.2015 tarihli ve 636 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.
6 26 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Yasasının 14.maddesi ve 6360 Sayılı Kanunun 17.maddesi gereği sporu teşvik etmek amacıyla amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapılmasının ve yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesine dair 30.01.2015 tarihli ve 638 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi.
7 27 Esenköy mahalle muhtarı Mesut ÇAVDAR’ın Yayla Esenköyde DONT adında mahallesi kurulmasına dair 03.02.2015 tarihli ve 217 sayılı meclise havaleli dilekçenin ve eklerinin görüşülmesi
8 28 Seydikemer ilçe sınırları içerisindeki esnaflarımızın işyerlerinin önlerine yapmış oldukları pergulelerin ve işyerleri önlerine astıkları reklam tabelalarının belli standartta olması ve görüntü kirliliğine neden olmaması için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili 03.02.2015 tarihli ve 226 sayılı dilekçenin görüşülmesi
SIRA
NO
Karar
NO
KARARIN KONUSU
1 1 Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi ile ilgili 31.12.2014 tarihli ve 4362 sayılı meclise havaleli yazının görüşülmesi
2 2 Mali Hizmetlerinin Müdürlüğünün 31.12.2014 tarihli ve 4374 sayılı yazı ekinde sunulan Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı Hayvan Bakım ve İyileştirme Merkezi,Modern Hayvan Pazarı ve Hayvan Sağlığı Labaratuvarı kurulması için ödenek ayrılması ile ilgili raporun görüşülmesi
3 3 Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediyemiz bünyesinde kurulan İnceleme ve Araştırma Komisyonunun hazırladığı raporla ilgili 31.12.2014 tarihli ve 4382 sayılı meclise havaleli raporun görüşülmesi
4 4 Fen İşleri Müdürlüğünün 11.12.2014 tarihli ve 3710 sayılı D.S.İ Makine İmalat ve Donatım Daire Başkanlığından bedelsiz olarak araç talebinde bulunulmasına dair meclise havaleli yazının görüşülmesi
5 5 Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediyemizin %100 Hisselerine sahip olduğu Tlos Turizm İmar Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ünvanlı şirkette belediyemizi temsil etmek üzere bir temsilci belirlenmesi ile ilgili 31.12.2014 tarihli ve 4363 sayılı meclise havaleli yazının görüşülmesi
6 6 Yazı işleri Müdürlüğünün Belediyemizin üye olduğu Akdeniz Belediyeler Birliğine 2 asil 1 Yedek üye seçilmesi ile ilgili 31.12.2014 tarihli ve 4376 sayılı yazının görüşülmesi
7 7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi gereği Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 31.12.2014 tarihli ve 4325 sayılı meclise havaleli yazının görüşülmesi
8 8 Yazı işleri Müdürlüğünün Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 31.12.2014 tarihli ve 4381 sayılı meclise havaleli yazının görüşülmesi
9 9 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12.01.2008 tarihli ve 26754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ve İlke ve Standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği 1.maddesi uyarınca 2015 Yılında Mevsimlik Geçici işçi çalıştırılabilmesi ile ilgili 31.12.2014 tarihli ve 4326 sayılı meclise havaleli yazının görüşülmesi
10 10 İnsan Kaynakları Müdürlüğünün Belediyemiz Norm Kadrosunda değişiklik yapılması ile ilgili 31.12.2014 tarihli ve 4324 sayılı meclise havaleli yazının görüşülmesi
11 11 Zabıta Müdürlüğünün Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan Zabıta Memurlarına 2015 Yılında ödenecek olan Aylık Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesi hakkındaki Meclise havaleli 31.12.2014 tarihli ve 4377 sayılı yazının görüşülmesi
12 12 Yazı işleri Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Yasasının 9.maddesi gereği Yayla Eldirek adında Mahalle kurulmasına dair 31.12.2014 tarihli ve 4378 sayılı meclise havaleli yazı ekindeki dilekçenin ve eklerinin görüşülmesi
13 13 Zabıta müdürlüğünün 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1608 Sayılı Yasanın 1.maddesi hükmü uyarınca tanzim edilen 2015 Yılına ait Zabıta Tenbihnamesi ile ilgili 31.12.2014 tarihli ve 4339 sayılı meclise havaleli yazının görüşülmesi
14 14 Yazı işleri Müdürlüğünün Belediye Meclisinin 2015 Yılında tatil yapıp izinli sayılacağı ayın tespit edilmesi ile ilgili meclise havaleli 31.12.2014 tarihli ve 4379 sayılı yazının görüşülmesi
15 15 Yazı işleri Müdürlüğünün Belediye Meclisinin aylık toplantılarının yapılacağı gün ve saatin belirlenmesi ile ilgili 31.12.2014 tarihli ve 4380 sayılı meclise havaleli yazının görüşülmesi
16 16 5393 Sayılı Belediye Yasasının 9.maddesi gereği Yayla Karaçulha adında Mahalle kurulmasına dair 05.01.2015 tarihli ve 18 sayılı meclise havaleli dilekçe ve eklerinin görüşülmesi
17 17 Seydikemer ilçesi Çaltıözü mahallesi Deliktaş mevkiinde 1009 ada-parseldeki 6996.56 m²’lik Köy tüzel kişiliğinden 99 yıllığına kiralayan ve tapu kaydına kira şerhi konulan belediyemize ait taşınmazı 10 yıllığına tekrar kiralanmasına ve aynı taşınmaz üzerindeki 99 yıl kira şerhini kaldıracağına, Ayrıca Seydikemer ilçesi Çaltıözü mahallesi Deliktaş mevkiindeki 1010 parseldeki 3002.62 m²’lik taşınmazı ve 1011 parsel 3000.12 m²’lik taşınmazı 10 yıllığına kiralamak istediğine dair Mehmet ŞAL adlı kişiye ait 05.01.2015 tarihli ve 17 sayılı dilekçenin görüşülmesi
18 18 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.01.2015 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize tahsis edilen bir adet Vidanjörün haczedilememesi için Kamu hizmetine tahsis edilmesi ile ilgili müzekkeresinin görüşülmesi
19 19 Seydikemer İlçesi Belen mahallesi 207 Ada 1 parselde Hisseli satış talebine dair Durali TOKGÖZ adlı kişiye ait 05.01.2015 tarihli ve 15 sayılı dilekçenin görüşülmesi
20 20 Seydikemer İlçe merkezinde Cuma günü kurulan haftalık Pazarın Perşembe gününe alınması konusuyla ilgili Başkanlık Makamının şifai teklifinin görüşülmesi