• 2018 Yılı

  • Kasım
  • Ekim
  • Eylül
  • Temmuz
  • Haziran
  • Mayıs (Olağanüstü)
  • Mayıs
  • Nisan
  • Mart
  • subat
  • ocak
  • 10-Kasım.doc indir

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-8824                                                                                                                                         02.11.2018

    Konu :2018 Yılı Kasım Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 06 Kasım 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                 Durmuş ÇETİNKAYA

                                               Belediye Başkan Vekili

    

   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *02/10/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1- Hukuk ve Tarife Komisyonuna ait 2019 Mali Yılı Gelir ve Harçlarına İlişkin tarifelerin görülmesine dair meclise havaleli 08.10.2018 tarihli raporun görüşülmesi

   2-Plan ve Bütçe Komisyonuna ait 2019 Mali Yılı Seydikemer Belediyesi Bütçesinin görüşülmesine ilişkin 08.10.2018 tarihli meclise havaleli raporun görüşülmesi

   3-Plan ve Bütçe Komisyonuna ait 2019 Mali Yılı Seydikemer Belediyesi Performans Programının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 08.10.2018 tarihli raporun görüşülmesi

   4-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Kadıköy Mahallesi 210 ada 2 Parselde bulunan toplamda 459,93 m²’lik alanda bulunan taşınmazın 47,58 m²’lik kısmının Mustafa CİVAN adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 09.10.2018 tarihli komisyon kararının görüşülmesi

   5-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Gerişburnu Mahallesi 277 ada 2 Parsel’de bulunan toplamda 405,01 m² olan taşınmazın belediyemize ait 266,00 m²’lik kısmının Julie TILKE’nin Vekili Yücer BÖREKÇİ adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 08.10.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarında değişiklik yapılmasına dair 01.11.2018 tarihli ve 8800 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Uğurlu Mahallesinde O22-C4 pafta numaralı alanda “Engelsiz Yaşam Merkezi Alanı” olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması talebine dair 31.10.2018 tarih ve 8767 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla İl Sağlık Müdürlüğüne hastane yapılması için tahsisi uygun görülen Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi Yapraktepe Serisi 356/328 Nolu bölümlere ait 6 Hektarlık alana hastane yapılmasına ilişkin hastane alanı plan hükmü tadilatı yapılmasına dair 31.10.2018 tarihli ve 8766 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   9-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 324 Ada 4 Parsel’de bulunan toplamda 1024,82 m² olan ticari alandaki taşınmazın Belediyeye ait olan kısmının (76,99 m² ) Ramazan ÖZ adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 02.11.2018 tarihli ve 8825 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   10-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2018 yılı Aralık ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

    

   *Kapanış  

  • 10-Ekim.doc indir

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-7663                                                                                                                                                    28.09.2018

    Konu :2018 Yılı Ekim Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ekim 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                            Yakup OTGÖZ

                                                          Belediye Başkanı

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *04/09/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz merkezinde herhangi bir parkın isminin Kıbrıs Şehit ve Gazileri parkı olarak belirlenmesine dair 12.09.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer ilçesi Kadıköy Mahallesi 210 ada 1 parselde bulunan 236,66 m²’lik ticari alanda kalan taşınmazın Belediyemize ait olan 19,73 m²’lik kısmının İsmet AKAR adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 10.09.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Kadıköy Mahallesi 210 ada 2 Parselde bulunan toplamda 459,93 m²’lik alanda bulunan taşınmazın 47,58 m²’lik kısmının Mustafa CİVAN adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 19.09.2018 tarihli ve 7381 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   4- Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2019 Yılı Performans Programının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 18.09.2018 tarihli ve 7325 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait   Seydikemer Belediyesi 2019 Mali Yılı Gelir  ve Harçlarına ilişkin tarife Cetvelinin görüşülmesine dair meclise havaleli 10.09.2018 tarihli ve 7021 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait  Seydikemer  Belediyesi 2019 Mali yılı Bütçesinin görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 28.09.2018 tarihli ve 7660 sayılı müzekkeresinin ve eklerinin görüşülmesi

    

   7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.09.2018 tarih ve 7624 sayılı Belediyemiz Norm kadrosundaki dolu kadro değişikliğinin görüşülmesine dair müzekkeresinin görüşülmesi

    

   8-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 277 ada 2 Parsel’de bulunan toplamda 405,01 m² olan taşınmazın  belediyemize ait 266,00 m²’lik kısmının  Julie TILKE’nin vekili Yücer BÖREKÇİ adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 28.09.2018 tarihli ve 7639 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   9-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2018 yılı Kasım ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

    

   *Kapanış  

  • 10-Eylül.doc indir

    

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-6778                                                                                                                                                               31.08.2018

    Konu :2018 Yılı Eylül Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 04 Eylül 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

    

                                                                             Yakup OTGÖZ

                                                                           Belediye Başkanı

    

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *03/07/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Temmuz ayı olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz merkezinde herhangi bir parkın isminin Kıbrıs Şehit ve Gazileri parkı olarak belirlenmesine dair 10.07.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   2-Muğla Kadastro İl Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Eşen, İzzettin, Gölbent, Kumluova, Hacıosmanlar ve Minare Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. Maddesinin (a) bendi gereği yapılacak olan Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6’şar adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 17.07.2018 tarihli ve 2063654 sayılı yazısının görüşülmesi

    

   3-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemize hibe edilen 2018 Model Ford Transit 350ED Kabin kasasız çift arka teker klimalı şasi üzerine Cenaze yıkama ve Nakil aracının  hibe olarak kabul edilmesine dair 15.08.2018 tarihli ve 6553 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer ilçesi Kadıköy Mahallesi 210 ada 1 parselde bulunan 236,66 m²’lik ticari alanda kalan taşınmazın Belediyemize ait olan 19,73 m²’lik kısmının İsmet AKAR adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 29.08.2018 tarihli ve 6769 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   5-Zabıta Müdürlüğüne ait İlçemiz Sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyeri ve işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarında kullandıkları unvan ve isimlerinde yabancı isim ve kelimelerin kullanılmaması,  toplumumuzun gelenek ve göreneklerine uygun Türkçe isim ve kelimelerin kullanılıp yazılması talebine dair 31.08.2018 tarihli ve 6765 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   6-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2018 yılı Ekim ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

    

    

  • 10-Temmuz.doc indir

    

    

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-5432                                                                                                                                                                       29.06.2018

    Konu :2018 Yılı Temmuz Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 03 Temmuz 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

    

                                                                                 Yakup OTGÖZ

                                                                  Seydikemer  Belediye Başkanı

    

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *05/06/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 4. maddesinin h bendine göre İlçemiz Karaköy Mahallesinin İçkili Yer Bölgesi içerisine alınıp alınmamasına dair 11.06.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz merkezinde herhangi bir parkın isminin Kıbrıs Şehit ve Gazileri parkı olarak belirlenmesine dair 12.06.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize ait yapılmakta olan yeni köprünün kenarındaki 2647,00 m² yeşil park alanının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi gereği 10 yıl süre kiralanması işinin görüşülmesine dair 29.06.2018 tarihli ve 5426 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   4-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2018 yılı Eylül ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

  • 10-Haziran.doc indir

    

    

    

   İLAN

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 05 Haziran 2018 Salı  günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                                                     Yakup OTGÖZ

                                                                                  Belediye Başkanı

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *22/05/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Mayıs Ayı olağanüstü meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin n fıkrası gereği İlçemiz sınırları içerisindeki herhangi bir Park, meydan, cadde veya sokaklardan birinin adına Şehit Uzman Onbaşı Alper SEVEN’in ve Şehit polis Özgür GÜMÜŞ’ün isminin verilmesine ilişkin 11.04.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   2-Zabıta Müdürlüğüne ait İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 4. maddesinin h bendine göre İlçemiz Karaköy Mahallesinin İçkili Yer Bölgesi içerisine alınıp alınmamasına dair 22.05.2018 tarihli ve 4464 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   3-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından değerlendirilmeyen mülkiyeti Mülga Çayan Köy Tüzel kişiliğine ait Seydikemer İlçesi Çayan Mahallesi 132 ada 33 parseldeki 421,66 m² yüzölçümlü Köy Konağı ve Bahçesi nitelikli taşınmazın 5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesi 5018 sayılı kanunun 45. Maddesi 4781 sayılı Türk Medeni Kanununun 698. Ve 699. Maddeleri gereği belediyemize devir edilmesi konusunun görüşülmesi

    

   4-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait 237 sayılı Taşıt Kanununa göre ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden yaşlı, hasta ve İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve evde bakım hizmetlerini yerine getirmek üzere 1 adet araç alınması talebine dair 01.06.2018 tarihli ve 4790 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

                                            

   5-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2018 yılı Temmuz ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

    

    

   Kapanış

    

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 10-Mayıs.doc indir

    

    

    

   İLAN

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    

    

            5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine eklenen 5675 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 3.maddesi gereğince Belediye meclisimiz aşağıda bulunan konuları görüşmek üzere 22 Mayıs 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında olağanüstü toplanacaktır.

             Belirtilen gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmanızı rica ederim.   

    

    

                                                                            Yakup OTGÖZ

                                                                         Belediye Başkanı

    

    

    

   G Ü N D E M

    

   *Açılış

    

   *Yoklama yapılması

    

   *02/05/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Mayıs Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

    

   1-      İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında değişiklik yapılmasına dair 18.05.2018 tarihli ve 4352 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   2-      İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi, Eşen Mahallesi T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna ait Yola İlişkin Kamu Yararı Kararı alınmasına dair 18.05.2018 tarihli ve 4353 sayılı müzekkerenin görüşülmesi.

    

    

   Kapanış

    

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 10-Mayıs.doc indir

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-3799                                                                                                                             27.04.2018

    Konu :2018 Yılı Mayıs Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Mayıs 2018 Çarşamba  günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

                     Yakup OTGÖZ

                    Belediye Başkanı

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *03/04/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Nisan Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/64 maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2017 Mali Yılı Gelir Gider Kesin Hesabı ile ilgili 27.04.2018 tarih ve 3784 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Gerişburnu Mahallesi adresinde kayıtlı 277 ada 2 parselde bulunan 405,01 m²’lik taşınmazın 266,00 m²’lik Belediye hissesinin Yücer BÖREKÇİ tarafından talep edilmesine ilişkin 11.04.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   3-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Gerişburnu Mahallesi adresinde kayıtlı 282 ada 11 parselde bulunan 500,01 m²’lik taşınmazın 254,01 m²’lik Belediye hissesinin Saliha ALKAYA tarafından talep edilmesine ilişkin 12.04.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 27.04.2018 tarihli ve 3810 sayılı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla İl Sağlık Müdürlüğüne hastane yapılması için tahsisi uygun görülen Seydikemer İlçesi Yapraktepe Serisi 356/328 Nolu bölümlere ait 6  Hektarlık alana hastane yapılmasına ilişkin İmar Planlarının yapılması konusunun görüşülmesi

    

   5-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin n fıkrası gereği İlçemiz sınırları içerisindeki herhangi bir Park, meydan, cadde veya sokaklardan birinin adına Şehit Uzman Onbaşı Alper SEVEN’in ve Şehit polis Özgür GÜMÜŞ’ün isminin verilmesine dair 27.04.2018 tarihli ve 3812  sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   6-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2018 yılı Haziran ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

  • 10-Nisan.doc indir

    

    

   İLAN

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 03 Nisan 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

           İlgililere ve saygıdeğer halkımıza duyurulur.

                     

    

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *06/03/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Mart Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin n fıkrası gereği ilçemiz sınırları içerisindeki meydan, cadde ve sokaklardan birinin adına “Zeytin Dalı Caddesi” adının verilmesine dair 12.03.2018 tarihli raporun görüşülmesi

   2- Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 22. maddesi gereği 29.03.2018 tarihli ve 2721 sayılı 2017 mali yılı denetim komisyon raporunun okunarak meclise bilgi verilmesi

   3-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi gereği 1 yıllığına 2 adet encümen üyesi seçiminin yapılması ile ilgili 30.03.2018 tarihli ve 2872 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   4-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği 1 yıllığına İmar Komisyonunun kurulması ve üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesi

   5-5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği 1 yıllığına Plan ve Bütçe komisyonu kurulması ve üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesi

   6- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi uyarınca kurulacak olan diğer ihtisas komisyonlarının tespit edilerek tespit edilen ihtisas komisyonlarının üye seçimlerinin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.03.2018 tarihli ve 2873 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

   7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi, İzzettin Mahallesi Uzunduvar Mezarlığı 13 pafta, 1173 parsel nolu tarla niteliğindeki 4.280,00 m² yüzölçümlü halihazırda mezarlık alanı olarak kullanılan taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediyesine tashihen devrinin yapılmasına dair 15.03.2018 tarihli ve 2335 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   8-Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesine göre 3 adet otomobil ve 1 adet Cenaze Nakil Aracı alınması ile ilgili 22.03.2018 tarihli ve 2548 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   9- Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 56.maddesi gereği 2017 Yılı Yıllık Faaliyet Raporuna dair 26.03.2018 tarihli ve 2638 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49.maddesi gereğince Belediye Norm Kadrosunda münhal bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne Fahri CAN’ın atanması ile ilgili Belediye Meclisine 27.03.2018 tarihli ve 2640 sayılı müzekkere hakkında bilgi verilmesi

   11-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Gerişburnu Mahallesi adresinde kayıtlı 277 ada 2 parselde bulunan 405,01 m²’lik taşınmazın 266,00 m²’lik Belediye hissesinin Yücer BÖREKÇİ tarafından talep edilmesine ilişkin 29.03.2018 tarih ve 2737 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   12-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Gerişburnu Mahallesi adresinde kayıtlı 282 ada 11 parselde bulunan 500,01 m²’lik taşınmazın 254,01 m²’lik Belediye hissesinin Saliha ALKAYA tarafından talep edilmesine ilişkin 29.03.2018 tarih ve 2738 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   13- Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesine göre 1 adet Minibüs Aracının İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünden alınması ile ilgili 30.03.2018 tarihli ve 2885 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

   14- Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 10. Maddesine göre 1 adet Yol Süpürme Aracının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınması ile ilgili 30.03.2018 tarihli ve 2884 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   15-Fen İşleri Müdürlüğüne ait ilçemiz sınırları içerisinde yapılması planlanan alt yapı ve yol çalışmaları için İller Bankası A.Ş’den Kredi talebinde bulunulmasına dair 30.03.2018 tarihli ve 2887 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   16-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2018 yılı Mayıs ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi 

    

   Kapanış

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 10-Mart.doc indir

    

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-1929                                                                                                                                                     02.03.2018

    Konu:2018 Yılı Mart Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 06 Mart 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                               Yakup OTGÖZ

                                                                          Belediye Başkanı

    

   G Ü N D E M

    

   *Açılış

    

   *Yoklama yapılması

    

   *06/02/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Şubat Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

    

   1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde kalan ve Kemer Mahallesi 253 ada, 254 ada ve 257 ada arasında İmar planında park olarak görülen, belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan 3137 m²’lik parkın Güney Ege Kalkınma ajansının (GEKA) Kültür turizminin geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında belediyemizce hazırlanacak “Yörük Kültür Parkı” projesinde sürekli olarak kullanılması, Yine Seydikemer ilçesi Gerişburnu mahallesi 307 ada, 308 ada ve 309 ada arasında İmar planında park olarak görülen belediyemiz hüküm ve tasarrufundaki 3126 m²’lik parkın aynı kapsamda “ Seydikemer Tarihi Kentler Parkı” projesinde sürekli olarak kullanılması konusunun ve yukarıda belirtilen  projeler kapsamında belediyemizi temsil ve ilzama, sözleşmeye yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Seydikemer Belediye Başkanı Yakup OTGÖZ’ün yetkili kılınması hususuna dair 02.03.2018 tarihli ve 1925 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   2-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2018 yılı Nisan ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

   Kapanış

    

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 10-subat.doc indir

    

    

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   : 64884152-301.03-1093                                                                                                                                                                                                                              02.02.2018

    Konu:2018 Yılı Şubat Ayı Olağan

                                                                                                                                   Meclis toplantı gündemi

                                                                                                                                   Sayın;………………………

                                                                                                                                   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 06 Şubat 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

                                                                                            Yakup OTGÖZ

                                                                                              Belediye Başkanı

                                                                                                             G Ü N D E M

    

   *Açılış

    

   *Yoklama yapılması

    

   *02/01/2017 tarihinde yapılan 2018 Yılı Ocak Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Gerişburnu Mahallesi 214 ada 5 parsel adresinde kayıtlı bulunan 560,00 m²’lik arsa nitelikli taşınmazın 233,00 m²’lik Belediye hissesinin Serpil KOYUNCU tarafından talep edilmesine ilişkin 08.01.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin L bendi gereği  Kadro değişikliği talebine ilişkin  31.01.2018 tarih ve 1028 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Uğurlu Mahallesinde O22-C4 pafta numaralı alanda “Engelsiz Yaşam Merkezi Alanı” olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması talebine dair 01.02.2018 tarih ve 1088 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait İlçemiz Kayadibi Mahallesi Seferler Köyü Mevkiinde bulunan 101 ada 12, 13 ve 14 nolu parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarda Planlama Çalışması yapılmasına dair 01.02.2018 tarih ve 1087  sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait ilçemiz Gölbent Mahallesi 2462 Parsel ve 2427 parsel’de bulunan taşınmazın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kendi kurumlarına tahsis edilmesi talebine ilişkin 02.02.2018 tarih ve 1077 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Bağlıağaç Mahallesi 133 ada 56 Parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazın belediyemize bağışta bulunmasına dair 02.02.2018 tarihli ve 1080 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

    

   7-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2018 yılı Şubat ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

  • 10-ocak.doc indir

   T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   : 64884152-301.03-9528                                                                                                                                                                                                                                  29.12.2017

    Konu:2018 Yılı Ocak Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 02 Ocak 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                                                                                                Yakup OTGÖZ

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

   G Ü N D E M:

    

   *Açılış

    

   *Yoklama yapılması

    

   *05/12/2017 tarihinde yapılan 2017 Yılı Aralık Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

    

   1-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Seki Mahallesi Akpınar Mevkii Fevzi Çakmak Caddesi no:3 adresinde kayıtlı 2830 parselde bulunan 702,05 m²’lik taşınmazın 2/15’lik Belediye hissesinin Ramazan DEVECİ tarafından talep edilmesine ilişkin 13.12.2017 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

    

   2-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu oluşturulması ve üyelerinin belirlenmesi için seçim yapılması ile ilgili 29.12.2017 tarihli ve 9508 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

    

   3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi, Kemer Mahallesi 298 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde İbadet alanı olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması talebine  dair 13.12.2017 tarih ve 9171 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Kemer Mahallesi 174 ada 1-2-4-5-6 Parseller ve 175 Ada 1-2-3-4-5 Parsellerde Resmi Kurum Alanı olarak (İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) İmar Planı değişikliği yapılması talebine dair 26.12.2017 tarih ve 9436 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Kemer Mahallesi 101 ada 3 parsel’de Resmi Kurum Alanı (Hükümet Konağı) olarak İmar Planı Değişikliği teklifine dair 29.12.2017 tarihli ve 9524 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Kemer Mahallesi 101 ada 4 parsel’de Belediye Hizmet Alanı olarak İmar Planı Değişikliği teklifine dair 29.12.2017 tarih ve 9525 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Kemer Mahallesi 296 ada 1 ve 2 parseller ile 492 ada 1, 493 ada 1 ve 2, 494 ada 1 ile 6, 495 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde Resmi Kurum alanı olarak (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Spor Tesis Alanı) İmar Planı Değişikliği teklifine dair 29.12.2017 tarih ve 9526 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

    

   8-Fen İşleri Müdürlüğüne ait Belediyemiz altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Dozer iş makinasının D.S.İ Genel Müdürlüğünden Bedelsiz olarak belediyemize devredilmesine ve Sözkonusu  devir işlemleri ile ilgili Belediye Başkanına  yetki verilmesine dair 26.12.2017 tarih ve 9400 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

    

   9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait Belediyemiz işlerinin aksatılmadan daha sağlıklı yürütülebilmesi için 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ve İlke ve Standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 1.maddesi ile değişik 24. maddesi uyarınca Belediyemizin C9 Norm Kadro alt grubunda bulunması nedeni ile 268 adet Memur kadrosu verildiğinden; 268 adet Memur Kadrosunun % 20’si olan 54 rakamı esas alınarak hesaplanan 54x12=648 Adam/Ay Geçici İşçinin 2018 Mali Yılında Belediyemizde çalıştırılabilmesi için gerekli iznin verilmesine dair 27.12.2017 tarihli ve 9450 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

    

   10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3. Fıkrası uyarınca 2018 Yılında kadro karşılığı Belediyemizde Sözleşmeli olarak çalışan personele ödenecek  net ücretin tespit edilmesi ile ilgili 27.12.2017 tarihli ve 9449 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

    

   11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin L bendi gereği  Kadro değişikliği talebine ilişkin  27.12.2017 tarih ve 9451 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   12-Zabıta Müdürlüğünün Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan Zabıta Personeline 2018 Yılında ödenecek olan Aylık Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 27.12.2017 tarihli ve 9457 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   13-Zabıta Müdürlüğüne ait 486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1608 Sayılı Yasanın 1.maddesi hükmü uyarınca tanzim edilen 2018 Yılına ait Seydikemer Belediyesi Zabıta Tembihnamesinin tespit edilmesi hakkındaki 27.12.2017 tarih ve 9458 sayılı meclise havaleli müzekkeresinin görüşülmesi

    

   14-Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi gereği Belediye Meclisi’nin 2018 Yılında izinli sayılacağı ayın tespit edilmesi hakkındaki meclise havaleli 29/12/2017 tarih ve 9501 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

    

   15- Yazı işleri Müdürlüğüne ait Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili 29.12.2017 tarihli ve 9522 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

    

   16-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait İlçemiz Gerişburnu Mahallesi 214 ada 5 parsel adresinde kayıtlı bulunan  560,00 m²’lik arsa nitelikli taşınmazın 233,00 m²’lik Belediye hissesinin Serpil KOYUNCU tarafından talep edilmesine ilişkin 29.12.2017 tarih ve 9530 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   17-Yazı işleri Müdürlüğünün Belediye Meclisinin aylık toplantılarının yapılacağı gün ve saatin belirlenmesi ile ilgili 29.12.2017 tarih ve 9521 sayılı meclise havaleli müzekkerenin görüşülmesi

   Kapanış:

   Dağıtım: Meclis Üyeleri

    

    

    

 • 2017 Yılı

  • Kasım
  • 10-Kasım.doc indir

    T.C

   SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   Yazı İşleri Müdürlüğü

    

    Sayı   :64884152-301.03-8824                                                                                                                                         02.11.2018

    Konu :2018 Yılı Kasım Ayı Olağan

               Meclis toplantı gündemi

    

   Sayın;………………………

   Belediye Meclis Üyesi

    

            Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 06 Kasım 2018 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

            Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

    

                                                 Durmuş ÇETİNKAYA

                                               Belediye Başkan Vekili

    

   G Ü N D E M:

   *Açılış

   *Yoklama yapılması

   *02/10/2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

   1- Hukuk ve Tarife Komisyonuna ait 2019 Mali Yılı Gelir ve Harçlarına İlişkin tarifelerin görülmesine dair meclise havaleli 08.10.2018 tarihli raporun görüşülmesi

   2-Plan ve Bütçe Komisyonuna ait 2019 Mali Yılı Seydikemer Belediyesi Bütçesinin görüşülmesine ilişkin 08.10.2018 tarihli meclise havaleli raporun görüşülmesi

   3-Plan ve Bütçe Komisyonuna ait 2019 Mali Yılı Seydikemer Belediyesi Performans Programının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 08.10.2018 tarihli raporun görüşülmesi

   4-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan Seydikemer İlçesi Kadıköy Mahallesi 210 ada 2 Parselde bulunan toplamda 459,93 m²’lik alanda bulunan taşınmazın 47,58 m²’lik kısmının Mustafa CİVAN adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 09.10.2018 tarihli komisyon kararının görüşülmesi

   5-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Gerişburnu Mahallesi 277 ada 2 Parsel’de bulunan toplamda 405,01 m² olan taşınmazın belediyemize ait 266,00 m²’lik kısmının Julie TILKE’nin Vekili Yücer BÖREKÇİ adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 08.10.2018 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi

   6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarında değişiklik yapılmasına dair 01.11.2018 tarihli ve 8800 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

   7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Uğurlu Mahallesinde O22-C4 pafta numaralı alanda “Engelsiz Yaşam Merkezi Alanı” olarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması talebine dair 31.10.2018 tarih ve 8767 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla İl Sağlık Müdürlüğüne hastane yapılması için tahsisi uygun görülen Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi Yapraktepe Serisi 356/328 Nolu bölümlere ait 6 Hektarlık alana hastane yapılmasına ilişkin hastane alanı plan hükmü tadilatı yapılmasına dair 31.10.2018 tarihli ve 8766 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   9-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Gerişburnu Mahallesi 324 Ada 4 Parsel’de bulunan toplamda 1024,82 m² olan ticari alandaki taşınmazın Belediyeye ait olan kısmının (76,99 m² ) Ramazan ÖZ adlı kişi tarafından satın alınmak istendiğine dair 02.11.2018 tarihli ve 8825 sayılı müzekkere ve eklerinin görüşülmesi

   10-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2018 yılı Aralık ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

    

   *Kapanış  

 • 2016 Yılı

 • 2015 Yılı

 • 2014 Yılı