A PHP Error was encountered Severity: NoticeMessage: Only variable references should be returned by referenceFilename: core/Common.phpLine Number: 257<
İlanlar

 T.C

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 Sayı   :64884152-301.03-7138                                                                                                          29.09.2017

 Konu :2017 Yılı Ekim Ayı Olağan

            Meclis toplantı gündemi

Sayın;………………………

Belediye Meclis Üyesi

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesinde belirtilen “Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü uyarınca aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere 03 Ekim 2017 Salı günü Saat 14.00’de belediye hizmet binasında toplanacaktır.

         Belirtilen gün ve saatte sözkonusu toplantıda hazır bulunmanızı rica ederim.

            Yakup OTGÖZ

           Belediye Başkanı

G Ü N D E M:

 

*Açılış

*Yoklama yapılması

*05/09/2017 tarihinde yapılan 2017 Yılı Eylül Ayı Olağan meclis toplantısına ait karar özetlerinin meclis üyelerine dağıtılması ve okunması

 

1-Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Karaçulha Mahallesinde kısmi olarak 2/B parselleri üzerinde Kadastro  çalışmaları yapılmasında görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesine ilişkin 29.09.2017 tarihli ve 7135 sayılı müzekkerenin ve eklerinin  görüşülmesi

 

2-İmar Komisyonu tarafından hazırlanan İlçemiz Karadere Mahallesi 124 ada 3 parsel’de kayıtlı bulunan Seydikemer Belediyesine  ait toplamda 766,43 m²’lik taşınmazın satılmasına dair 12.09.2017 tarihli raporun görüşülmesi

 

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Seydikemer İlçesi Yayla Zorlar Mahallesi Kıcıp mevkii 197 parsel ve 233 parselde 1/1000 Ölçekli GES amaçlı Uygulama İmar planı teklifine dair 28.09.2017 tarihli ve 7134 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

 

4-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait  Seydikemer Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir  ve harçlarına ilişkin tarife Cetvelinin görüşülmesine dair meclise havaleli 07.09.2017 tarihli ve 6462 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

 

5-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Seydikemer Belediyesi 2018 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret tarifesinin görüşülmesine dair 12.09.2017 tarihli ve 6614 sayılı müzekkerenin görüşülmesi

 

6-Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2018 Yılı Performans Programının görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 25.09.2017 tarihli ve 6959 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi

 

7-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 Yılına ait Seydikemer Belediyesi Bütçesinin görüşülmesine ilişkin meclise havaleli 26.09.2016 tarihli ve 6987 sayılı müzekkeresinin ve eklerinin görüşülmesi

 

8-Mali Hizmetler Müdürlüğünün  İlçemiz Seki  Mahallesi Akpınar mevkii 295 parsel’de kayıtlı Seydikemer Belediyesine ait  toplamda 193,35  m² olan taşınmazın Adem ÇİL adlı kişi tarafından satın alınması talebine ilişkin 28.09.2017 tarihli ve 7092 sayılı müzekkerenin ve eklerinin görüşülmesi

 

9-5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 20.maddesi gereği 2017 yılı Kasım ayındaki meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesinin görüşülmesi

 

Kapanış

Dağıtım: Belediye Meclis Üyeleri

Seydikemer İlçesi,  Kumluova Mahallesi, 5,6,11,12,13,14,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,31,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,55,56,57,58,59,60,61,85,404,407, 411,412,413,414,415,469,471,472,473,474,475,476,477,478,479,557,558,559,560,561,562 parsel numarasında kayıtlı taşınmazları kapsayan 6 nolu uygulama sahasının  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde Uygulaması

Seydikemer İlçesi,  Kumluova Mahallesi, 133 ada 1 parsel, 134 ada 1 parsel, 135 ada 1 parsel, 136 ada 1 parsel, 137 ada 1 parsel, 138 ada 2 parsel, 138 ada 3 parsel,139 ada 1 parsel, 140 ada 1 parsel, 141 ada 1 parsel, 142 ada 1 parsel, 143 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazları kapsayan 7 nolu uygulama sahasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde Uygulaması