A PHP Error was encountered Severity: NoticeMessage: Only variable references should be returned by referenceFilename: core/Common.phpLine Number: 257<
İş yeri açma ve ruhsat işlemleri
 1. İkametgah belgesi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. 3 adet fotoğraf
 4. Yangın tüpü faturasının fotokopisi
 5. Ecza dolabı faturasının fotokopisi
 6. İşyeri kiralık ise kira kontratı, kiralık değilse tapu sureti
 7. Elektrik Tesisatı Uygulama Projesi
 8. Vergi levhası fotokopisi
 9. Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi
 10. Çevre Kirlenmesini Önleyici Tedbirler Raporu
 11. Karayolları mesafe krokisi
 12. LPG istasyonlarında Çalışma Bakanlığı izin Belgesi
 13. Akaryakıt İstasyonlarında bayilik belgesi
 14. Tehlikeli İşyerlerinde Zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi
 15. Geçiş yolu izin belgesi
 16. Gıda Üretim tesislerinde Sağlık gurup başkanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğünün görüşleri alınarak belgeli olarak ibraz etmeleri gerekmektedir.
 17. İtfaiye Raporu
HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ: 3 GÜN
 1. İkametgah belgesi
 2. Kimlik fotokopisi
 3. 3 adet fotoğraf
 4. Yangın tüpü faturasının fotokopisi
 5. Ecza dolabı faturasının fotokopisi
 6. İşyeri kiralık ise kira kontratı, kiralık değilse tapu sureti
 7. Noter onaylı mesul müdür belgesi (işletmenin konumuna göre)
 8. Vergi levhası fotokopisi
 9. Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi
 10. Kat mülkiyetine tabi ise alınması gereken izin
 11. Karayolları mesafe krokisi
 12. Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise gerekli izin
 13. Ustalık belge no
 14. İtfaiye Raporu
HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ: 1 GÜN
 1. İkametgah belgesi
 2. Tapu fotokopisi
 3. Kira Sözleşmesi (noterden)
 4. Vergi Levhası Fotokopisi
 5. Şahıs ise (Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi - Aslının ibrazı zorunludur)
 6. Şirket ise (Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi - Aslının ibrazı zorunludur)
 7. İmza Sirküleri (Şirket ise)
 8. Röperli Aplikasyon Krokisi
 9. Ustalık Belgesi (İçkili Restoran, İçkili Lokanta, İçkili Kafeterya)
 10. 3 Adet Fotoğraf
 11. (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin tapuda kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı karar (Noterden)
 12. Toplum Sağlığı Görüş
 13. İtfaiye Uygunluk Raporu
 14. Tarım İlçe Müdürlüğü Görüş
 15. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 16. Devir için kullanım hakları noterden devir- Devir eden Ruhsatın aslı

ÇALIŞANLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Adli Sicil Kaydı
 2. Nüfus Sureti (Muhtardan)
 3. Sağlık Raporu (Bulaşıcı hastalığı yoktur ibaresi yazılacak) Resmi kurum onaylı

HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ: 1 Ay